XVIII SZKOŁA ANALIZY MODALNEJ

06-07 Czerwca 2019 w Krakowie

O Konferencji

"Szkoła Analizy Modalnej" jest konferencją o wieloletniej historii. Od prawie dwudziestoletu lat promuje i pomaga wdrażać metody analizy modalnej zarówno w środowisku naukowym jak i w przemyśle.


Konferencja będzie obejmowała swym zakresem zagadnienia związane z problematyką teoretycznej, eksperymentalnej i eksploatacyjnej analizy modalnej. Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących:

 • aktywnej redukcja drgań i hałąsu,
 • diagnostyki maszyn wirnikowych,
 • dynamiki obiektów inżynierii lądowej,
 • eksperymentów modalnych - metod i studiów przypadków,
 • eksperymentów modalnych - metod i studiów przypadków,
 • estymacji i identyfikacji parametrów,
 • korelacji i dostrajania modeli numerycznych,
 • wykrywania uszkodzeń i monitorowania stanu,
 • metod odwrotnych - identyfikacji obciążeń,
 • modelowania i identyfikacji nieliniowości,
 • dynamiki i sterowania układami wielobryłowymi,
 • dynamiki układów mechatronicznych.Ważne terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz streszczeń referatów: 10.05.2019
Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu: 24.05.2019
Termin realizacji opłaty konferencyjnej: 21.05.2019

Skład osobowy

Komitet Programowy

Dr hab. Roman Barczewski
Prof. Stefan Berczyński
Prof. Tadeusz Burczyński
Prof. Witold Cecot
Dr hab. Marcin Chodźko
Dr hab. Jacek Dybała
Dr hab.Lukasz Jankowski
Prof. Krzysztof Kaliński
Dr hab. Andrzej Klepka
Dr hab. Wojciech Lisowski
Prof. Bogusław Łazarz
Dr hab.Jędrzej Mączak
Dr hab. Krzysztof Mendrok
Prof. Arkadiusz Mężyk
Dr hab. Mirosław Pajor
Dr hab. Arkadiusz Parus
Prof. Stanisław Radkowski
Dr hab. Magdalena Rucka
Prof. Wiesław Staszewski
Dr hab. Jan Targosz
Prof. TadeuszUhl - przewodniczący
Prof. Krzysztof Wilde
Dr Andrzej Ziółkowski

Komitet Organizacyjny

dr hab. inż. Krzysztof Mendrok - przewodniczący
dr hab. inż. Joanna Iwaniec
dr hab. inż. Andrzej Klepka dr inż. Michał Mańka
dr inż. Piotr Kurowski

Przewodniczący Konferencji

dr hab. inż. Krzysztof Mendrok

Koszty konferencji


Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje:
 • Uczestnictwo w konferencji
 • Materiały konferencyjne
 • Przerwy kawowe oraz obiady
 • Udział w bankiecie * (nie dotyczy opłaty studenckiej)
 • Monografię po konferencyjną
Opłata pełna: 800 PLN
Studenci 700 PLN - nie obejmuje bankietu

Dane do przelewu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Płatność w PLN

KONTO: Bank Pekao S.A. O/Kraków
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Płatność w Euro

SWIFT/BIC: PKOPPLPW
IBAN dla wpłat w EUR- PLN 49 1240 4722 1978 0000 4859 8327

Opis przelewu: 130.4490 - imię i nazwisko

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w siedzibie Katedry Robotyki i Mechatroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, budynek D-1.

Dojazd MPK:

Aby dotrzeć na miejsce konferencji należy wysiąść na przystanku autobusowym "Czarnowiejska" lub "AGH / UR" (5 min do budynku D-1) albo przystanku tramwajowym "Cracovia" lub "Plac Inwalidów" (10 min do budynku D-1).

Z lotniska:

Na teren AGH z lotniska im. Jana Pawła II w Balicach można dostać się na trzy sposoby. Pociągiem, autobusem lub taksówką. Decydując się na pociąg dojedziemy na dworzec główny PKP. Dojazd z dworca PKP opisano powyżej. Wybierając autobus MPK należy wsiąść do autobusu linii 292 i wysiąść na przystanku AGH przy krakowskich alejach.

Kontakt

Sekretariat Konferencji:

Email: sam2019@agh.edu.pl
Katedra Robotyki i Mechatroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel: +48 12 617 31 28
fax: +48 12 634 35 05
Strona www.sam2019.agh.edu.pl

Monografia

Referaty przesłane i prezentowane w ramach XVIII SZKOŁY ANALIZY MODALNEJ zostaną przesłane do recenzji, a następnie wydrukowane w postaci monografii pokonferencyjnej.

Ponadto przewiduje się że wybrane artykuły zostaną wydane w postaci artykułów w punktowanych czasopismach z dziedziny Mechatroniki.